Център за психично здраве - град Бургас

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 00901-2018-0001статус: възложена

Обслужване на болнична кухня към “ЦПЗ–Бургас” ЕООД - 2018г.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-08 14:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-15 12:06:03
АОП номер: 00901-2016-0001 статус: приключена

Обслужване на болнична кухня към “ЦПЗ-Бургас”ЕООД

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-23 14:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-11-01 13:38:41