Община Тетевен

Покана за представяне на индикативна оферта за СМР дейности (частичен ремонт) на сградата на НЧ "Съгласие 1869", гр. Тетевен при изпълнение на обект: "Ремонт на Народно Читалище "Съгласие-1869" - гр. Тетевен и закупуване на мобилна сцена".

Дата и час на публикуване: 2017-04-21 14:56:30Последна промяна: 2017-04-21 14:56:04
Документи