Община Тетевен

Изграждането на част „Телекомуникации“ при изпълнение на СМР за обект: „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път - /I-3/ „Ябланица – Джурово”, община Тетевен“.

Дата и час на публикуване: 2017-03-16 16:31:16
Документи
 • Покана за пазарни консултации

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-03-16 16:28:56
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068243796
  Удостоверено време: 16.03.2017 16:28:56
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2017 14:28:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-03-16 16:29:47
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068243831
  Удостоверено време: 16.03.2017 16:29:47
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2017 14:29:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-16 16:30:53
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068243880
  Удостоверено време: 16.03.2017 16:30:53
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2017 14:30:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-03-24 11:05:48
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068553099
  Удостоверено време: 24.03.2017 11:05:48
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2017 09:05:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-03-24 11:05:58
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068553112
  Удостоверено време: 24.03.2017 11:05:58
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2017 09:05:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Индикативна оферта от “Лесострой 2010“ ЕООД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-03-24 11:06:05
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068553117
  Удостоверено време: 24.03.2017 11:06:05
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2017 09:06:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Индикативна оферта от “Санирум“ ООД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-03-24 11:06:12
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068553128
  Удостоверено време: 24.03.2017 11:06:12
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2017 09:06:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Индикативна оферта от “Фармвил“ ЕАД

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-03-24 11:06:18
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068553139
  Удостоверено време: 24.03.2017 11:06:18
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2017 09:06:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори