Община Тетевен

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областна и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания

Дата и час на публикуване: 2016-04-12 14:16:09Последна промяна: 2016-12-12 14:35:01
АОП номер: 00037-2016-0004 Статус: възложена

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областна и републиканска  транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания

Индивидуален номер на процедурата: 0001739
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 473223.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60112000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-30 12:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 14:16:09
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 14:16:09
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 14:16:09
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 14:16:09
 • Проект на договора

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 14:16:09
 • Отговор на запитване от 22.04.2016 г.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-04-22 14:22:36
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-02 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-20 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-24 17:00:00
 • Решение №14

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-27 17:00:00
 • Договор Обособена позиция 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-15 14:25:41
 • Договор Обособена позиция 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-15 14:25:41
 • Договор Обособена позиция 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-15 14:25:41
 • Договор Обособена позиция 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-15 14:25:41
 • Договор Обособена позиция 5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-15 14:25:41
 • Договор Обособена позиция 6

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-15 14:25:41
 • Договор Обособена позиция 7

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-15 14:25:41
 • Договор Обособена позиция 8

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-15 14:25:41