Община Пловдив северен

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ- РАЙОН СЕВЕРЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Дата и час на публикуване: 2018-06-08 16:24:50Последна промяна: 2018-06-08 16:24:12
Статус: възложена

Предметът на поръчката  включва доставка на хранителни продукти, за нуждите на детските ясли и млечните кухни на територията на район „Северен”, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Мляко и млечни хранителни продукти, месо и месни хранителни продукти, риба и яйца;

Обособена позиция №2: Пресни плодове и зеленчуци. 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003819
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 54166.67 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-18 10:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Тодор Ганчев
 • Телефон/и за контакт: 032/901167
Документи
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-08 16:23:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085183669
  Удостоверено време: 08.06.2018 16:23:50
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2018 13:23:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-06-08 16:23:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085183675
  Удостоверено време: 08.06.2018 16:23:52
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2018 13:23:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-06-08 16:23:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085183678
  Удостоверено време: 08.06.2018 16:23:55
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2018 13:23:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-06-08 16:23:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085183686
  Удостоверено време: 08.06.2018 16:23:59
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2018 13:23:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-06-08 16:24:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085183690
  Удостоверено време: 08.06.2018 16:24:01
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2018 13:24:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-06-08 16:24:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085183696
  Удостоверено време: 08.06.2018 16:24:04
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2018 13:24:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Количествено – стойностна сметка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-06-08 16:24:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085183705
  Удостоверено време: 08.06.2018 16:24:07
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2018 13:24:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-08 16:24:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085183709
  Удостоверено време: 08.06.2018 16:24:09
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2018 13:24:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-06-08 16:24:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085183714
  Удостоверено време: 08.06.2018 16:24:12
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2018 13:24:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-22 16:59:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086356391
  Удостоверено време: 22.06.2018 16:59:02
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2018 13:59:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор ОП1, Техническо предложение,Ценово предложение

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-06 11:30:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089453019
  Удостоверено време: 06.08.2018 11:30:30
  Удостоверено време по UTC: 06.08.2018 08:30:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор ОП2, Техническо предложение,Ценово предложение

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-06 11:30:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089453030
  Удостоверено време: 06.08.2018 11:30:34
  Удостоверено време по UTC: 06.08.2018 08:30:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори