Община Пловдив северен

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район Северен”

Дата и час на публикуване: 2017-12-01 11:53:09Последна промяна: 2017-12-01 11:52:59
Статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив- район Северен”
Предметът на поръчката е разделен на обособени позиции. Поръчката се състои от следните позиции:
Позиция 1: Хляб и тестени изделия;
Позиция 2: Мляко и млечни хранителни продукти, месо и месни хранителни продукти, риба и яйца;
Позиция 3: Пресни плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти;

Индивидуален номер на процедурата: 0003162
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 2168121.02 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-04 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Тодор Ганчев
 • Телефон/и за контакт: 032/901167
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-01 11:53:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075918795
  Удостоверено време: 01.12.2017 11:53:18
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2017 09:53:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-12-01 11:53:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075918800
  Удостоверено време: 01.12.2017 11:53:21
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2017 09:53:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-01 11:53:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075918803
  Удостоверено време: 01.12.2017 11:53:23
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2017 09:53:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-12-01 11:53:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075918804
  Удостоверено време: 01.12.2017 11:53:26
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2017 09:53:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор ОП 1,2,3

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-01 11:53:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075918806
  Удостоверено време: 01.12.2017 11:53:28
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2017 09:53:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-12-01 16:31:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075927513
  Удостоверено време: 01.12.2017 16:31:53
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2017 14:31:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-09 14:10:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076795629
  Удостоверено време: 09.01.2018 14:10:44
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2018 12:10:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-09 14:10:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076795633
  Удостоверено време: 09.01.2018 14:10:47
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2018 12:10:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 6

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-07 16:10:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077651668
  Удостоверено време: 07.02.2018 16:10:14
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2018 14:10:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл. 57, ал. 3 ППЗОП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-02-13 16:46:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077830234
  Удостоверено време: 13.02.2018 16:46:01
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2018 14:46:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-14 09:15:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077842634
  Удостоверено време: 14.02.2018 09:15:58
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2018 07:15:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-16 13:35:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077926214
  Удостоверено време: 16.02.2018 13:35:23
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2018 11:35:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-16 13:35:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077926216
  Удостоверено време: 16.02.2018 13:35:26
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2018 11:35:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 5

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-07 17:01:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078497720
  Удостоверено време: 07.03.2018 17:01:37
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2018 15:01:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 6

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-07 17:01:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078497722
  Удостоверено време: 07.03.2018 17:01:41
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2018 15:01:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 7

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-07 17:01:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078497724
  Удостоверено време: 07.03.2018 17:01:43
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2018 15:01:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 8

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-07 17:01:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078497726
  Удостоверено време: 07.03.2018 17:01:47
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2018 15:01:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 9

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-07 17:01:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078497729
  Удостоверено време: 07.03.2018 17:01:50
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2018 15:01:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-07 16:40:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078496604
  Удостоверено време: 07.03.2018 16:40:06
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2018 14:40:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 10

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-07 16:37:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078496422
  Удостоверено време: 07.03.2018 16:37:02
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2018 14:37:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение 1

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2018-03-07 16:36:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078496411
  Удостоверено време: 07.03.2018 16:36:55
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2018 14:36:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за производство по обжалване

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-04-05 11:55:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080564510
  Удостоверено време: 05.04.2018 11:55:00
  Удостоверено време по UTC: 05.04.2018 08:55:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор, ценово и техническо предложение

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-07 17:03:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085101281
  Удостоверено време: 07.06.2018 17:03:13
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2018 14:03:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключен договор: Хляб и тестени изделия

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-13 10:47:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085526528
  Удостоверено време: 13.06.2018 10:54:22
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2018 07:54:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Позиция 2: Мляко и млечни хранителни продукти, месо и месни хранителни продукти, риба и яйца

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-10-01 11:29:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091134887
  Удостоверено време: 01.10.2018 11:29:11
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2018 08:29:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Позиция 2 Техническо предложение,Ценово предложение към Договор за доставки на Мляко и млечни хранителни продукти, месо и месни хранителни продукти, риба и яйца;

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-01 11:29:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091134934
  Удостоверено време: 01.10.2018 11:29:35
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2018 08:29:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Позиция 3: Пресни плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-10-01 11:29:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091134903
  Удостоверено време: 01.10.2018 11:29:21
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2018 08:29:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • позиция 3 Техническо предложение,Ценово предложение към договор за доставка на Пресни плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-01 11:29:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091134940
  Удостоверено време: 01.10.2018 11:29:39
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2018 08:29:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключени договори по Позиция №2: „Мляко и млечни хранителни продукти, месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”; Позиция №3: „Пресни плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”;

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-01 14:56:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091147449
  Удостоверено време: 01.10.2018 14:56:12
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2018 11:56:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори