Община Пловдив северен

Извършване на ремонтни работи по рехабилитация на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства на територията на район Северен, Община Пловдив

Дата и час на публикуване: 2015-12-22 17:41:01Последна промяна: 2016-05-13 11:55:29
АОП номер: 01248-2015-0003 Статус: възложена

Извършване на ремонтни работи по рехабилитация на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства на територията на район Северен, Община Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0000763
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 833333.33 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-20 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Тодор Ганчев
 • Телефон/и за контакт: 032/ 959 004
Документи
 • Обявление - 704077/22.12.2015г.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 17:41:01
 • Решение за откриване на процедура - 704079/22.12.2015г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 17:41:01
 • Условия и указания за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 17:41:01
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 17:41:01
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 17:41:01
 • Нови образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-05-13 17:46:20
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-01-15 11:47:44
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 11:49:22
 • Съобщение за отваряне на 3-ти плик

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-03-08 11:51:02
 • Протокол на комисията №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-12 11:51:55
 • Протокол на комисията №5

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-30 17:53:06
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-31 17:54:02
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-28 17:55:11