СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД

Дата и час на публикуване: 2015-05-18 13:30:00Последна промяна: 2017-03-14 12:02:49
АОП номер: 00766-2015-0003 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0002089
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 245495.78 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-16 14:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-18 13:30:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-05-18 13:30:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-18 13:30:00
 • Указание за участие в процедурата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-18 13:30:00
 • Разяснение за участие в процедурата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-18 13:30:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:30:00
 • Контролен лист №1

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:30:00
 • Контролен лист №2

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:30:00
 • Контролен лист №3

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:30:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-07-07 11:47:54
 • Съобщение за провеждане на жребий

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 11:48:24
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-11 17:30:59
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-11 17:30:59
 • Протокол на комисията №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-11 17:30:59
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-11 17:30:59
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 11:51:43
 • Договор №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 11:51:43
 • Договор №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 11:51:43
 • Договор №3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 11:51:43
 • Информация за доставка на медикаменти 09м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-13 11:54:12
 • Информация за доставка на медикаменти 10м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-12 11:54:47
 • Информация за доставка на медикаменти 11м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-10 11:55:30
 • Анекс №1 към договор №1/04.09.2015г.

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-10 11:55:30
 • Информация за доставка на медикаменти 12м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-12 11:56:58
 • Информация за доставка на медикаменти 01м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 11:57:31
 • Информация за доставка на медикаменти 02м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 11:58:06
 • Информация за доставка на медикаменти 03м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-18 11:58:41
 • Информация за доставка на медикаменти 04м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-16 11:59:14
 • Информация за доставка на медикаменти 05м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-20 11:59:44
 • Информация за доставка на медикаменти 06м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-20 12:00:43
 • Информация за доставка на медикаменти 07м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 12:01:14
 • Информация за доставка на медикаменти 08м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 12:02:03
 • Информация за доставка на медикаменти 09м.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-20 12:02:37