СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 2
АОП номер: 00766-2016-0002статус: приключена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-10 14:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-12 15:30:00
АОП номер: 00766-2016-0001статус: приключена

Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-09 14:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-11 15:30:00
АОП номер: 00766-2015-0004статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-10 14:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-10-13 12:05:02
АОП номер: 00766-2015-0003статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на стационарните пациенти на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-16 14:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-05-18 13:30:00
АОП номер: 00766-2015-0002статус: възложена

Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-16 14:30:00
Дата и час на публикуване: 2015-05-18 11:30:00