СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
статус: приключена

”Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД по обособени позиции 2020г – 2022г.“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-30 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-14 16:52:48
статус: приключена

”Доставка на лекарствени продукти 2020г.-2022г.”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-30 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-14 16:20:55