СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9043024статус: възложена

Публична покана с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, лицензиране, обучение на медицински персонал за работа и гаранционно обслужване на

Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-01 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-06-22 15:00:00