СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: възложена

„Изпълнение на основни и текущи ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти на сградния фонд и материалната база на СБАЛПФЗ Д-Р Д.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-31 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-20 12:40:13