СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 00766-2019-0002статус: приключена

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНА ХРАНА ПРЕЗ 2019г. - 2021г.”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-08 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-19 13:15:50
АОП номер: 00766-2019-0001статус: приключена

”Доставка на лекарствени продукти 2019г.-2020г.”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-09 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-19 12:50:05
статус: приключена

Доставка на медицински изделия и консумативи за 2018г.-2020г.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Дата и час на публикуване: 2018-06-14 14:25:35
статус: приключена

”Доставка на лекарствени продукти за 2018г.-2019г.”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Дата и час на публикуване: 2018-06-14 13:55:21
АОП номер: 00766-2017-002статус: приключена

Доставка на медицински изделия и консумативи 2017г. - 2018г.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-04 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-14 18:39:55