СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков Русе

Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД

Дата и час на публикуване: 2015-05-18 11:30:00Последна промяна: 2017-03-14 11:29:52
АОП номер: 00766-2015-0002 Статус: възложена

Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ РУСЕ ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0002088
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 110875.44 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33141000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-16 14:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-18 11:30:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-05-18 11:30:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-18 11:30:00
 • Указание за участие в процедурата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-18 11:30:00
 • Разяснение за участие в процедурата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-18 11:30:00
 • Уведомление за отваряне на ценовите оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 11:04:13
 • Съобщение-жребии-консумативи 2015

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-08-11 11:05:06
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-12 17:30:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-12 17:30:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-12 17:30:00
 • Протокол на комисията №4.1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-12 17:30:00
 • Протокол на комисията №4.2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-12 17:30:00
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-12 17:30:00
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 11:10:56
 • Договор №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-24 11:16:33
 • Договор №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-24 11:16:33
 • Договор №3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-24 11:16:33
 • Договор №4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-24 11:16:33
 • Договор №5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-24 11:16:33
 • Договор №6

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-24 11:16:33
 • Договор №7

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-24 11:16:33
 • Договор №8

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-24 11:16:33
 • Договор №9

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-24 11:16:33
 • Договор №10

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-24 11:16:33
 • Информация за доставка на медицински консумативи 09м

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-13 11:21:00
 • Информация за доставка на медицински консумативи 10м

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-12 11:21:57
 • Информация за доставка на медицински консумативи 11м

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-10 11:22:38
 • Информация за доставка на медицински консумативи 12м

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-12 11:00:00
 • Информация за доставка на медицински консумативи 01м

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-15 11:23:57
 • Информация за доставка на медицински консумативи 02м

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-18 11:00:57
 • Информация за доставка на медицински консумативи 03м

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-18 11:25:39
 • Информация за доставка на медицински консумативи 04м

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-17 11:26:08
 • Информация за доставка на медицински консумативи 05м

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-20 11:00:51
 • Информация за доставка на медицински консумативи 06м

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-20 11:27:35
 • Информация за доставка на медицински консумативи 07м

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 11:28:12
 • Информация за доставка на медицински консумативи 08м

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-19 11:29:03
 • Информация за доставка на медицински консумативи 09м

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-20 11:29:41