Община Ситово

Пазарни консултации за определяне на пазарната стойност чрез предоставяне на индикативни оферти за бъдещо СМР с наименование на проекта „Реконструкция и рехабилитация на улиците и тротоарите към тях на територията на Община Ситово” по подмярка 7.2. от ОП ПРСР 2014-2020 Краен срок за подаване на индикативни оферти: 22.12.2022г., 17:00 часа

Дата и час на публикуване: 2022-12-15 12:05:38Последна промяна: 2022-12-15 12:05:24
Документи
 • Заповед №507 от 15.12.2022г. на Кмета на Община Ситово

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-12-15 22:02:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000207206134
  Удостоверено време: 15.12.2022 22:02:11
  Удостоверено време по UTC: 15.12.2022 20:02:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за предоставяне на индикативни оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-12-15 22:02:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000207206135
  Удостоверено време: 15.12.2022 22:02:15
  Удостоверено време по UTC: 15.12.2022 20:02:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2022-12-15 22:19:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000207206679
  Удостоверено време: 15.12.2022 22:19:58
  Удостоверено време по UTC: 15.12.2022 20:19:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-12-15 22:22:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000207206743
  Удостоверено време: 15.12.2022 22:22:29
  Удостоверено време по UTC: 15.12.2022 20:22:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец - КСС

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-12-15 23:11:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000207208042
  Удостоверено време: 15.12.2022 23:11:02
  Удостоверено време по UTC: 15.12.2022 21:11:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за допусната техническа грешка

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2022-12-22 15:56:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000208001172
  Удостоверено време: 22.12.2022 15:56:20
  Удостоверено време по UTC: 22.12.2022 13:56:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец Количествена стойностна сметка на с.Ситово: ред Фрезоване/премахване на същ.асфалтова настилка от 826,49 за м3, става 152,67 за м3 и за с.Добротица:ред разваляне на съществуваща негодна тротоарна настилка и всички разходи свързани с това включително натоварване и транспорт от 457,5 м3 става 134,56 м3

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2022-12-22 16:00:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000208001500
  Удостоверено време: 22.12.2022 16:00:25
  Удостоверено време по UTC: 22.12.2022 14:00:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори