Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Доставка, монтаж и демонтаж на модулни конструкции тип ОКТАНОРМ за специализирани изложби и изложения на територията на НДК”

Дата и час на публикуване: 2018-06-28 14:46:52Последна промяна: 2018-06-28 14:46:09
ID номер: 9077840 Статус: възложена

В предметния обхват на обществената поръчка е включено изпълнението на следните дейности/услуги/:

  1. 1 Доставка, монтаж и демонтаж на щандове и павилиони за търговски и специализирани изложения;

1.2  Доставка, монтаж и демонтаж на конструкции за художествени изложби:

1.3 Доставка, монтаж и демонтаж на преградни стени и стени за окачване на транспаранти, декори и др., свързани с художественото оформление на сцени, както и на указателни (информационни) табла;

В предметния обхват на обществената поръчка е включено изпълнението на следните дейности/услуги/:

  1. 1 Доставка, монтаж и демонтаж на щандове и павилиони за търговски и специализирани изложения;

1.2  Доставка, монтаж и демонтаж на конструкции за художествени изложби:

1.3 Доставка, монтаж и демонтаж на преградни стени и стени за окачване на транспаранти, декори и др., свързани с художественото оформление на сцени, както и на указателни (информационни) табла;

Индивидуален номер на процедурата: 0003883
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39154100
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-09 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Величка Грънчарова
  • Телефон/и за контакт: 02/9166040
Документи