Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Доставка чрез наем на конгресно-конферентна техника за допълнително техническо обезпечаване на събитията провеждани в НДК по време на Българското председателство на ЕС 2018“

Дата и час на публикуване: 2017-12-29 19:57:49
ID номер: 9071931 Статус: възложена

ПРЕДМЕТЪТ НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА Е "ДОСТАВКА ЧРЕЗ НАЕМАНЕ НА КОНГРЕСНО-КОНФЕРЕНТНА ТЕХНИКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СЪБИТИЯТА ПРОВЕЖДАНИ В НДК ПО ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕС 2018". 

- КОНФЕРЕНТНА СИСТЕМА;

- СИСТЕМА ЗА РАЗПРЪСКВАНЕ НА СИГНАЛ;

- И ДРУГИ;

Индивидуален номер на процедурата: 0003251
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30100000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-08 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: ЕЛИЗ РУШИД
  • Телефон/и за контакт: 02 91666206
Документи