Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Упражняване на инвеститорски контрол за обект: „Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.”

Дата и час на публикуване: 2017-07-28 16:57:52Последна промяна: 2017-07-28 16:56:40
ID номер: 9067164 Статус: възложена

Предметът на поръчката включва извършване на инвеститорски контрол за изпълнението на обект упражняване на инвеститорски контрол за обект: „Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.”

Индивидуален номер на процедурата: 0002636
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 69900.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71530000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-09 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Чудомир Атанасов
 • Телефон/и за контакт: 02/9166206
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-07-28 17:09:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072815777
  Удостоверено време: 28.07.2017 17:09:43
  Удостоверено време по UTC: 28.07.2017 14:09:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-28 17:10:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072815798
  Удостоверено време: 28.07.2017 17:10:31
  Удостоверено време по UTC: 28.07.2017 14:10:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за обява

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-07-28 17:22:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072816057
  Удостоверено време: 28.07.2017 17:22:22
  Удостоверено време по UTC: 28.07.2017 14:22:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължавяне ня срока за събиране на оферти

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-08-10 15:39:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073161336
  Удостоверено време: 10.08.2017 15:39:07
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2017 12:39:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за промяна

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2017-08-24 17:22:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073531321
  Удостоверено време: 24.08.2017 17:22:48
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2017 14:22:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за промяна

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2017-08-10 15:52:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073161775
  Удостоверено време: 10.08.2017 15:52:01
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2017 12:52:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за разглеждане, оценка и класиране на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга, с предмет: „Упражняване на инвеститорски контрол за обект „Проектиране, преустройство и адаптация на основна сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.”

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-24 17:15:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073531099
  Удостоверено време: 24.08.2017 17:15:26
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2017 14:15:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за отразени резултати в Протокол от 21.08.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № IV-00048/15.08.2017г. на Изпълнителния директор на „НДК-Конгресен център София” ЕАД, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка поръчки с предмет: „Упражняване на инвеститорски контрол за обект „ Проектиране, преустройство и адаптация на основна сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г.”

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-24 17:18:55
  Дата и час на промяна: 2017-08-31 18:25:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073711067
  Удостоверено време: 31.08.2017 18:25:24
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2017 15:25:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключен договор с предмет „Упражняване на инвеститорски контрол за обект: „Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.”

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 17:49:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073962314
  Удостоверено време: 11.09.2017 17:49:28
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 14:49:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори