Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж с въздушен транспорт за нуждите на „НДК – КЦС“ ЕАД“

Дата и час на публикуване: 2016-06-16 15:49:56Последна промяна: 2016-06-30 10:55:23
ID номер: 9053690 Статус: възложена

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж с въздушен транспорт за нуждите на „НДК – КЦС“ ЕАД при спазване изискванията, заложени в Технически спецификации за срок от 12 месеца или до изчерпване на пределната стойност на договора.

Индивидуален номер на процедурата: 0000946
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 63515000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: .
 • Телефон/и за контакт: .
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 15:55:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048325324
  Удостоверено време: 16.06.2016 15:55:25
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 12:55:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-16 15:55:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048325329
  Удостоверено време: 16.06.2016 15:55:29
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2016 12:55:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-06-30 10:50:49
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049027355
  Удостоверено време: 30.06.2016 10:50:49
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2016 07:50:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-19 11:51:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050589693
  Удостоверено време: 19.08.2016 11:51:45
  Удостоверено време по UTC: 19.08.2016 08:51:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-26 14:00:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050815627
  Удостоверено време: 26.08.2016 14:00:44
  Удостоверено време по UTC: 26.08.2016 11:00:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори