Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

„Доставка и монтаж на театрални столове за Театър „Азарян”

Дата и час на публикуване: 2016-10-19 15:41:09Последна промяна: 2016-10-31 09:08:45
АОП номер: 02715-2016-0008 Статус: възложена

Доставка и монтаж на до 425 броя театрални столове за Театър „Азарян“ със следните минимални изисквания: - Ергономични. -Конструкция: метална с прахово покритие. - С акустичен панел. - С панел против износване на нивото, на което зрителите от горния ред докосват с крака седалките от предния ред. -Начин на закрепване/монтаж: челен, за монтиране към вертикалната страна на стъпалото. -Пружинен механизъм за прибиране на седалката. -Номерация: номер на ред и номер на място. -Размери: ?Височина от пода до края на облегалката: от 980 до 1 000 мм; ?Широчина: от 500 до 540 мм; ?Дълбочина с прибрана седалка: от 520 до 540 мм; ?Дълбочина със спусната седалка: от 720 до 740 мм. - Сертификати за негоримост и пожарна безопасност от сериите UNE 23727-90 и EN 1021 или еквивалентни. - Гаранционен срок от датата на монтаж: минимум 36 календарни месеца. - Изработване на план-скица във векторен формат на разположението на седалките в театъра.

Индивидуален номер на процедурата: 0001400
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 200000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39112000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-09 18:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: -
  • Телефон/и за контакт: -
Документи