НДК - конгресен център София ЕАД

„Периодична изработка на печатни материали за нуждите на Национален дворец на културата - Конгресен Център София ЕАД” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработване на печатни материали за нуждите на Национален дворец на културата - Конгресен Център София ЕАД – гр. София”; Обособена позиция № 2 „Изработване на печатни материали за нуждите на Фестивален конгресен център- Варна”

Дата и час на публикуване: 2018-12-17 11:08:00Последна промяна: 2018-12-17 11:07:51
АОП номер: 02715-2018-0005 Статус: затворена

Периодична изработка на печатни материали за нуждите на  Национален дворец на културата - Конгресен Център София ЕАД” по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Изработване на печатни материали за нуждите на  Национален дворец на културата - Конгресен Център София ЕАД – гр. София” 

Обособена позиция № 2 „Изработване на печатни материали за нуждите на Фестивален конгресен център- Варна”

Плакати, винили, каталози, книги, пликове, брошури и др. подробно описани в техническата спецификация. 

Индивидуален номер на процедурата: 0004475
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-14 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Елиз Рушид
 • Телефон/и за контакт: +359895638476
Документи
 • Решение за откриване на процедура: „Периодична изработка на печатни материали за нуждите на Национален дворец на културата - Конгресен Център София ЕАД” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработване на печатни материали за нуждите на Национален дворец на културата - Конгресен Център София ЕАД – гр. София” Обособена позиция № 2 „Изработване на печатни материали за нуждите на Фестивален конгресен център- Варна”

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-17 11:07:09
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093556094
  Удостоверено време: 17.12.2018 11:07:09
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2018 09:07:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка: „Периодична изработка на печатни материали за нуждите на Национален дворец на културата - Конгресен Център София ЕАД” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработване на печатни материали за нуждите на Национален дворец на културата - Конгресен Център София ЕАД – гр. София” Обособена позиция № 2 „Изработване на печатни материали за нуждите на Фестивален конгресен център- Варна”

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-12-17 11:07:16
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093556107
  Удостоверено време: 17.12.2018 11:07:16
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2018 09:07:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за учасъие в процедура: „Периодична изработка на печатни материали за нуждите на Национален дворец на културата - Конгресен Център София ЕАД” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработване на печатни материали за нуждите на Национален дворец на културата - Конгресен Център София ЕАД – гр. София” Обособена позиция № 2 „Изработване на печатни материали за нуждите на Фестивален конгресен център- Варна”

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-17 11:07:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093556116
  Удостоверено време: 17.12.2018 11:07:22
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2018 09:07:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация за обособена позиция № 1 „Изработване на печатни материали за нуждите на Национален дворец на културата - Конгресен Център София ЕАД – гр. София”

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-12-17 11:07:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093556119
  Удостоверено време: 17.12.2018 11:07:28
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2018 09:07:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация за обособена позиция № 2 „Изработване на печатни материали за нуждите на Фестивален конгресен център- Варна”

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-12-17 11:07:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093556121
  Удостоверено време: 17.12.2018 11:07:34
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2018 09:07:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП за участие в процедура с предмет: „Периодична изработка на печатни материали за нуждите на Национален дворец на културата - Конгресен Център София ЕАД” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработване на печатни материали за нуждите на Национален дворец на културата - Конгресен Център София ЕАД – гр. София” Обособена позиция № 2 „Изработване на печатни материали за нуждите на Фестивален конгресен център- Варна”

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2018-12-17 11:07:41
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093556127
  Удостоверено време: 17.12.2018 11:07:41
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2018 09:07:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци за участтие в процедура с предмет:„Периодична изработка на печатни материали за нуждите на Национален дворец на културата - Конгресен Център София ЕАД” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработване на печатни материали за нуждите на Национален дворец на културата - Конгресен Център София ЕАД – гр. София” Обособена позиция № 2 „Изработване на печатни материали за нуждите на Фестивален конгресен център- Варна”

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-12-17 11:07:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093556140
  Удостоверено време: 17.12.2018 11:07:47
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2018 09:07:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Периодична изработка на печатни материали за нуждите на Национален дворец на културата - Конгресен Център София ЕАД по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработване на печатни материали за нуждите на Национален дворец на културата - Конгресен Център София ЕАД – гр. София” Обособена позиция № 2 „Изработване на печатни материали за нуждите на Фестивален конгресен център- Варна”

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-11 17:10:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094286285
  Удостоверено време: 11.01.2019 17:10:31
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2019 15:10:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-01-11 17:17:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094286477
  Удостоверено време: 11.01.2019 17:17:47
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2019 15:17:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници на 08.08.2019 г. /четвъртък/ от 11:30 часа, на адрес в София 1000, пл. „България” № 1, ет. 4, заседателна зала.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 15:00:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106284012
  Удостоверено време: 05.08.2019 15:00:56
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 12:00:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори