Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

Комплексна услуга по сметосъбиране и извозване на отпадъци от обектите на НДК

Дата и час на публикуване: 2015-08-07 14:42:25
ID номер: 9044644 Статус: възложена

Комплексна услуга по сметосъбиране, товарене, почистване около местата на площадките и извозване на смесени битови и рециклируеми отпадъци със специализирани автомобили, транспортиране до и разтоварване на производствена база за извършване на дейности по последващо третиране (сортиране, разделяне, почистване, балиране, съхранение, предаване за последващо рециклиране на оползотворимата част и обезвреждане на неоползотворимата част от отпадъците), провеждане на наблюдение на количеството и състава на отпадъците, изготвяне на отчетни и аналитични документи.

Индивидуален номер на процедурата: 0000253
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90510000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-19 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-08-07 14:43:28
 • Документация за участие в поръчката

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-07 14:44:19
 • Отговор на запитване № 1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-08-18 14:47:14
 • Протокол на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-06 16:30:53
 • Договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-14 11:16:49
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-18 09:09:57
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-16 17:42:15
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-18 11:49:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043657108
  Удостоверено време: 18.01.2016 11:49:33
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2016 09:49:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-11 15:25:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044463367
  Удостоверено време: 11.02.2016 15:25:25
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2016 13:25:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-08 13:21:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045049063
  Удостоверено време: 08.03.2016 13:21:17
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2016 11:21:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-07 13:20:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045981543
  Удостоверено време: 07.04.2016 13:20:46
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2016 10:20:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 13:04:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047942120
  Удостоверено време: 08.06.2016 13:04:28
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 10:04:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 16:30:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047955453
  Удостоверено време: 08.06.2016 16:30:18
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 13:30:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 11:24:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049399890
  Удостоверено време: 11.07.2016 11:24:19
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 08:24:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-25 10:39:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050774739
  Удостоверено време: 25.08.2016 10:39:48
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2016 07:39:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-25 10:40:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050774761
  Удостоверено време: 25.08.2016 10:40:22
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2016 07:40:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-21 18:39:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057291688
  Удостоверено време: 21.11.2016 18:39:49
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2016 16:39:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори