Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Инженеринг - проектиране и изграждане на соларна инсталация, вътрешен двор, паркинг, ограда и довършителни СМР на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2019-12-20 13:58:32Последна промяна: 2019-12-20 13:58:24
АОП номер: 00831-2019-0009 Статус: приключена

Инженеринг - проектиране и изграждане на соларна инсталация, вътрешен двор, паркинг, ограда и довършителни СМР на МТБ - Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0005837
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 994000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-10 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
  • Телефон/и за контакт: 032 277 607
Документи