Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на мeдицинска апаратура - специализирана високопроизводителна ултразвукова система за кардиологична диагностика за нуждите на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2019-02-27 09:53:46Последна промяна: 2019-02-27 09:53:32
АОП номер: 00831-2019-0005 Статус: приключена

Доставка на медицинска апаратура - специализирана високопроизводителна ултразвукова система за кардиологична диагностика за нуждите на МТБ - Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0004716
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 55000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33100000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-21 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
  • Телефон/и за контакт: 032/277-607
Документи