Община Малко Търново

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за планиране, възлагане и организация на процедури по обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в Община Малко Търново

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-07-01 16:08:59