Община Малко Търново

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 8
АОП номер: 00031-2019-0017статус: затворена

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОМПРОМЕТИРАНИ УЧАСТЪЦИ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В С. ЗВЕЗДЕЦ, ОБЩ. МАЛКО

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-23 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-02 13:41:26
АОП номер: 00031-2019-0016статус: възложена

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2019-09-13 13:41:32
АОП номер: 00031-2019-0014статус: възложена

“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ СЕЗОН 2019/2020 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-11 08:38:56
статус: затворена

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОМПРОМЕТИРАНИ УЧАСТЪЦИ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В С. ЗВЕЗДЕЦ, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-26 11:54:56
АОП номер: 00031-2019-0012статус: затворена

„РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД МАЛКО ТЪРНОВО“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-30 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-06 13:15:12