Община Малко Търново

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
ID номер: 9093186статус: затворена

ИЗГРАЖДАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ II – ЗА ИГРИЩЕ, КВ. 26 ПО ПЛАНА НА С. ЗВЕЗДЕЦ ОБЩ. МАЛКО ТЪРНОВО

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-08 10:24:42
ID номер: 9092443статус: затворена

„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДИТЕ НА КМЕТСТВА В С. СТОИЛОВО И С. ГРАМАТИКОВО, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-12 16:14:50
ID номер: 9090414статус: възложена

“ДОСТАВКА НА СПАЛНО БЕЛЬО И ОЛЕКОТЕНИ ЗАВИВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ“ ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, С ЦЕЛ

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-17 14:40:37
ID номер: 9090407статус: възложена

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ“ ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-17 13:25:12
ID номер: 9089163статус: възложена

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-13 10:42:19