Община Малко Търново

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 5
ID номер: 9098417статус: затворена

„ДЕЙНОСТИ ПО РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНА МРЕЖА И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-04-30 14:02:12
ID номер: 9098337статус: отворена

ИЗГРАЖДАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ II – ЗА ИГРИЩЕ, КВ. 26 ПО ПЛАНА НА С. ЗВЕЗДЕЦ ОБЩ. МАЛКО ТЪРНОВО

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-04-28 10:17:17
ID номер: 9096567статус: затворена

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Център за грижа за пълнолетни лица с умствена изостаналост - гр.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-09 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-24 10:49:12
ID номер: 9095423статус: възложена

“ДОСТАВКА НА ПОСТЕЛЪЧЕН ИНВЕНТАР-СТОКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – ГР. МАЛКО ТЪРНОВО“, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ.12, АЛ.1,Т.1 ОТ

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-07 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-18 09:40:13
ID номер: 9093186статус: затворена

ИЗГРАЖДАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ II – ЗА ИГРИЩЕ, КВ. 26 ПО ПЛАНА НА С. ЗВЕЗДЕЦ ОБЩ. МАЛКО ТЪРНОВО

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-08 10:24:42