Община Малко Търново

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
ID номер: 9092443статус: отворена

„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДИТЕ НА КМЕТСТВА В С. СТОИЛОВО И С. ГРАМАТИКОВО, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-12 16:14:50
ID номер: 9090414статус: затворена

“ДОСТАВКА НА СПАЛНО БЕЛЬО И ОЛЕКОТЕНИ ЗАВИВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ“ ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, С ЦЕЛ

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-17 14:40:37
ID номер: 9090407статус: затворена

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ“ ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-17 13:25:12
ID номер: 9089163статус: възложена

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-13 10:42:19
ID номер: 9089161статус: възложена

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТ № BG16RFOP001-2.002-0037 „РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-13 08:57:45