Община Малко Търново
  • Начало
  • Пазарни консултаци по чл. 44

Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 1
пазарна консултация по чл. 44

„Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Малко Търново“.

Дата и час на публикуване: 2019-10-03 13:46:38
пазарна консултация по чл. 44

Пазарни консултации съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за „Изграждане и на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване

Дата и час на публикуване: 2018-07-02 13:50:28
пазарна консултация по чл. 44

Пазарни консултации съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за „Изграждане и обзавеждане на спортна инфраструктура в населени места на община Малко

Дата и час на публикуване: 2018-07-02 13:44:21
пазарна консултация по чл. 44

Пазарни консултации във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване с проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Център за грижа за лица с

Дата и час на публикуване: 2018-06-27 15:17:03
пазарна консултация по чл. 44

Пазарни консултации съгласно чл. 44 от Закона за обществени поръчки за „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Малко Търново”

Дата и час на публикуване: 2018-06-15 15:48:09