Община Малко Търново

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 00031-2020-0002статус: затворена

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-19 08:40:30
АОП номер: 00031-2019-0015статус: приключена

"ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ И

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-17 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-09-11 09:48:28
АОП номер: 00031-2019-0007статус: отменена

Доставка на горива за нуждите на автомобилите обслужващи Община Малко Търново

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-07-04 14:38:02
АОП номер: 00031-2019-0007статус: възложена

Доставка на горива за нуждите на автомобилите обслужващи Община Малко Търново.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-06-11 13:16:05
АОП номер: 00031-2018-0006статус: възложена

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ПО ПЕТНАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-17 11:15:14