Община Малко Търново
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 4
АОП номер: 00031-2016-0004статус: приключена

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект: „Ремонт и реконструкция на СОУ „Васил Левски" - гр. Малко

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-12 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-13 13:05:42
АОП номер: 00031-2016-0003статус: приключена

Доставка на хранителни продукти на ДСП в гр. Малко Търново, ОДЗ "Юрий Гагарин" в гр. Малко Търново, ЦДГ "Ален мак" с. Звездец, Дневен център за възрастни хора с

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-12 15:12:24
АОП номер: 00031-2016-0002статус: приключена

Ремонт на тротоарна настилка на ул. „Изгрев“ гр. Малко Търново

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-22 17:20:55
АОП номер: 00031-2016-0001статус: приключена

Строително ремонтни работи на общински пътища и улици на територията на Община Малко Търново

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-01 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-02 15:28:09
АОП номер: 00031-2015-0010статус: възложена

Текущ ремонт на част от сграда в град Малко Търново в УПИ VII-338 в квартал 17 по плана на град Малко Търново

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-07 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-09 13:35:50