Община Малко Търново

Публични покани

страница 1 от 2
ID номер: 9049824статус: възложена

Доставка на строителни материали за Общинско предприятие „БКС“ към Община Малко Търново с три обособени позиции

Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-04 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-01-25 14:19:52
ID номер: 9049635статус: възложена

Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Малко Търново по следните обособени позиции

Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-28 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-01-15 14:29:41
ID номер: 9044965статус: възложена

Избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за детските градини в с. Звездец и гр. Малко Търново“

Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-08-18 14:42:17
ID номер: 9042716статус: възложена

Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Община Малко Търново

Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-23 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-06-11 14:49:35
ID номер: 9042213статус: прекратена

Доставка на софтуерни лицензи за общинска администрация Бургас

Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-05 16:59:00
Дата и час на публикуване: 2015-05-27 15:04:22