Добруджански земеделски институт

„Доставка на селскостопански инвентар за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево“

Дата и час на публикуване: 2019-06-04 11:58:33
АОП номер: 00507-2019-0005 Статус: приключена

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка на селскостопански инвентар за нуждите на Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево“е разделена на 4обособени позиции:

 • Обособена позиция (ОП) № 1: „Доставка на 2 (два) броя нови шест редови адаптери за царевица” ;
 • Обособена позиция (ОП) № 2: „Доставка на 1 (един) брой нов хидравличен тракторен валяк” ;
 • Обособена позиция (ОП) № 3: „Доставка на 3 (три) броя нови двуосни селскостопански ремаркета” ;
 • Обособена позиция (ОП) № 4: „Доставка на 1 (един) брой нов обръщателен, лемежен, навесен плуг”.

Индивидуален номер на процедурата: 0004999
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Петлешково
Прогнозна стойност: 137000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16000000 – Селскостопански машини
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-16 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Диана Чернева - икономист ОП; инж. Стефан Димитров - за въпроси по техническите спецификации
 • Телефон/и за контакт: +359 89 433 4154; +359 897 911 706
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-06-07 12:40:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102273601
  Удостоверено време: 07.06.2019 12:40:36
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2019 09:40:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-06-07 12:41:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102273662
  Удостоверено време: 07.06.2019 12:41:48
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2019 09:41:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-06-07 12:45:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102273856
  Удостоверено време: 07.06.2019 12:45:07
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2019 09:45:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указания за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-07 12:48:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102274024
  Удостоверено време: 07.06.2019 12:48:10
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2019 09:48:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП в "pdf".формат - за информация

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2019-06-07 12:50:34
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102274172
  Удостоверено време: 07.06.2019 12:50:34
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2019 09:50:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП в "xml".формат - за подготовка и подаване в оферта

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2019-06-07 13:16:35
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102275824
  Удостоверено време: 07.06.2019 13:16:35
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2019 10:16:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за промяна на крайния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 11:01:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102638642
  Удостоверено време: 11.06.2019 11:01:15
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 08:01:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2019-06-14 12:11:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102805085
  Удостоверено време: 14.06.2019 12:11:37
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2019 09:11:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от заседание на комисията № 1/17.07.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-22 10:20:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105425836
  Удостоверено време: 22.07.2019 10:20:03
  Удостоверено време по UTC: 22.07.2019 07:20:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от заседание на комисията № 2/18.07.2018 г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-22 10:22:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105425981
  Удостоверено време: 22.07.2019 10:22:02
  Удостоверено време по UTC: 22.07.2019 07:22:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за дата, час и място на отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-07-26 15:53:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105830579
  Удостоверено време: 26.07.2019 15:53:55
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2019 12:53:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от заседание на комисията № 3/31.07.2019 г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 13:04:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106277384
  Удостоверено време: 05.08.2019 13:04:28
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 10:04:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията от 31.07.2019 г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 13:05:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106277446
  Удостоверено време: 05.08.2019 13:05:38
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 10:05:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнители № 93-88/05.08.2019

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 13:07:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106277518
  Удостоверено време: 05.08.2019 13:07:05
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 10:07:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-09-02 10:41:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107828922
  Удостоверено време: 02.09.2019 10:41:24
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2019 07:41:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-02 10:43:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107829026
  Удостоверено време: 02.09.2019 10:43:25
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2019 07:43:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-02 10:45:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107829119
  Удостоверено време: 02.09.2019 10:45:14
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2019 07:45:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-02 10:46:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107829214
  Удостоверено време: 02.09.2019 10:46:42
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2019 07:46:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител по обособена позиция № 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-02 10:47:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107829272
  Удостоверено време: 02.09.2019 10:47:30
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2019 07:47:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбособена позиция № 2 - частично освобождаване на гаранция за изпълнение

  Вид на документа: Частично освобождаване на гаранция
  Дата и час на публикуване: 2019-09-25 08:58:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109369247
  Удостоверено време: 25.09.2019 08:58:06
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2019 05:58:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбособена позиция № 1 - частично освобождаване на гаранция

  Вид на документа: Частично освобождаване на гаранция
  Дата и час на публикуване: 2019-11-21 14:58:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112811442
  Удостоверено време: 21.11.2019 14:58:08
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2019 12:58:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбособена позиция № 3 - частично освобождаване на гаранция

  Вид на документа: Частично освобождаване на гаранция
  Дата и час на публикуване: 2019-11-21 14:59:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112811518
  Удостоверено време: 21.11.2019 14:59:01
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2019 12:59:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбособена позиция № 4 - частично освобождаване на гаранция

  Вид на документа: Частично освобождаване на гаранция
  Дата и час на публикуване: 2019-11-21 15:01:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112811673
  Удостоверено време: 21.11.2019 15:01:07
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2019 13:01:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по Об.П. №1

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-01-14 11:47:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116040015
  Удостоверено време: 14.01.2020 11:47:05
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2020 09:47:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по Об.П. № 2

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-01-14 11:47:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116040095
  Удостоверено време: 14.01.2020 11:47:59
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2020 09:47:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по Об.П. №4

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-01-27 14:26:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116952453
  Удостоверено време: 27.01.2020 14:26:57
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2020 12:26:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор по Об.П. № 3

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 13:33:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120451158
  Удостоверено време: 20.03.2020 13:33:16
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 11:33:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oбособена позиция № 2 - окончателно освобождаване на гаранция за изпълнение

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2020-10-22 13:59:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134880393
  Удостоверено време: 22.10.2020 13:59:04
  Удостоверено време по UTC: 22.10.2020 10:59:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Oб.позиции № № 1,3,4 - окончателно освобождаване на гаранции

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2021-07-26 13:29:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000156169879
  Удостоверено време: 26.07.2021 13:29:52
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2021 10:29:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори