ЦСМП - ВИДИН

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
статус: възложена

Доставка на 80000 л ДГ и 1200 л. А95 за нуждите на автопарка на ЦСМП Видин за период от 2 години, считано от 17.12.2021 чрез карти за безналично плащане чрез посредничеството на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Дата и час на публикуване: 2022-10-13 15:28:13
АОП номер: 947756статус: възложена

Доставка на ДГ 80000 л. и Бензин 1200 л. за нуждите на автопарка на ЦСМП Видин за период от 2 години, считано от датата на подписване на борсовия договор чрез карти за

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Дата и час на публикуване: 2019-12-05 13:26:16