ЦСМП - ВИДИН

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9048662статус: затворена

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-ВИДИН ЗА 2016 Г.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-21 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-04 15:37:03