ЦСМП - ВИДИН

Доставка на ДГ 80000 л. и Бензин 1200 л. за нуждите на автопарка на ЦСМП Видин за период от 2 години, считано от датата на подписване на борсовия договор чрез карти за безналично плащане чрез посредничеството на Софийска стокова борса

Дата и час на публикуване: 2019-12-05 13:26:16
АОП номер: 947756 Статус: възложена

Доставка на ДГ и А 95 за нуждите на ЦСМП Видин за 2 години, считано от датата на пдписване на борсовия договор

Индивидуален номер на процедурата: 0005789
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 150837.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Татяна Виденова Божинова
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 13:37:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113691243
  Удостоверено време: 05.12.2019 13:37:33
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 11:37:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Спецификация горива

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 13:38:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113691308
  Удостоверено време: 05.12.2019 13:38:38
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 11:38:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Борсов договор и спецификация

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-20 09:05:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114675420
  Удостоверено време: 20.12.2019 09:05:46
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2019 07:05:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.02.2020 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-02-27 15:23:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119049548
  Удостоверено време: 27.02.2020 15:23:48
  Удостоверено време по UTC: 27.02.2020 13:23:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.04.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-05-08 14:15:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123395815
  Удостоверено време: 08.05.2020 14:15:08
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2020 11:15:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.05.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-06-19 09:27:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126523579
  Удостоверено време: 19.06.2020 09:27:22
  Удостоверено време по UTC: 19.06.2020 06:27:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане м.06.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-01 10:29:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131655241
  Удостоверено време: 01.09.2020 10:29:52
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2020 07:29:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изръшено плащане м.07.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-01 10:30:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131655287
  Удостоверено време: 01.09.2020 10:30:38
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2020 07:30:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация извършено плащане м.08.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2020-09-01 10:31:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131655330
  Удостоверено време: 01.09.2020 10:31:27
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2020 07:31:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.09.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 14:45:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140267088
  Удостоверено време: 14.01.2021 14:45:12
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 12:45:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.10.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 14:45:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140267137
  Удостоверено време: 14.01.2021 14:45:55
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 12:45:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.11.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 14:46:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140267183
  Удостоверено време: 14.01.2021 14:46:32
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 12:46:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.12.2020

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-14 14:47:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140267252
  Удостоверено време: 14.01.2021 14:47:13
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2021 12:47:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.01.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-31 11:49:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145977195
  Удостоверено време: 31.03.2021 11:49:34
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2021 08:49:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.02.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-31 11:50:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145977272
  Удостоверено време: 31.03.2021 11:50:29
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2021 08:50:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.03.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-03-31 11:51:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145977331
  Удостоверено време: 31.03.2021 11:51:13
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2021 08:51:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.04.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-06-29 09:32:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000153730050
  Удостоверено време: 29.06.2021 09:32:39
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2021 06:32:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане за м.05.2021

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2021-06-29 09:33:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000153730125
  Удостоверено време: 29.06.2021 09:33:34
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2021 06:33:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори