ЦСМП - ВИДИН

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
статус: затворена

Доставка на дизелово гориво Б6 - 80 000 литра с код по CPV - 09134200-9 и безоловен бензин А-95Н - 1 200 литра с код по CPV - 09132100-4 за нуждите на автопарка на ЦСМП Видин за период от 2

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2020-02-03 12:07:01
АОП номер: РЕШЕНИЕ -771964 /13.02.2017 Г. ОБЯВЛЕНИЕ 771982 /13.02.2017статус: възложена

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЖУРНИЯ ПЕРСОНАЛ НА ЦСМП- ВИДИН И

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-20 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-02-13 15:34:21
АОП номер: 764225 - решение заоткриване на процедура 764333-обявление за поръчкастатус: затворена

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ ,УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-30 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-12-23 12:46:15