ЦСМП - ВИДИН

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 5
ID номер: 00096-2023-0002статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП- ВИДИН

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2023-03-21 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2023-03-13 16:10:22
ID номер: 00096-2023-0001статус: възложена

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП- ВИДИН

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2023-01-20 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2023-01-09 15:15:23
ID номер: Т261737статус: отворена

Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП Видин

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2023-01-05 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2022-12-20 13:58:16
статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП Видин

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2022-02-28 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2022-02-14 15:20:46
статус: приключена

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП- ВИДИН

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2022-01-10 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2022-01-14 10:36:33