ЦСМП - ВИДИН

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
статус: възложена

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП- ВИДИН

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-10-12 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2021-03-12 08:55:24
статус: възложена

„Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП- ВИДИН”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2021-01-27 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2021-02-02 13:37:53
ID номер: 9096940статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за персонала на ЦСМП Видин

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-20 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-09 11:14:44
ID номер: 9095097статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП Видин за 2020 г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-18 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-05 13:42:58
ID номер: 9090341статус: възложена

Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансирана група за нуждите на ЦСМП Видин

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-16 12:41:44