ЦСМП - ВИДИН
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 00096-2016-0002статус: възложена

Доставка /покупка чрез лицензирана стокова борса на автомобилно гориво за нуждите на ЦСМП-Видин и филилал Белоградчик за срок от 3 години. Задължително е наличието

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-01-07 12:30:20
АОП номер: 00096-2016-0001статус: приключена

Осигуряване на ваучери за храна за дежурен персонал на ЦСМП Видин за 2016г.

Вид процедура за възлагане: Състезателен диалог
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-21 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-01-06 12:25:53
АОП номер: 707034статус: възложена

ДОСТАВКА НА ДВИГАТЕЛНО МАСЛО ЗА РЕАНОМОБИЛИТЕ НА ЦСМП-ВИДИН И ФИЛИАЛИТЕ МУ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г.

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-11-19 12:12:07
АОП номер: 00096-2014-0001статус: възложена

Доставка на горива за реанимобилите на ЦСМП-Видин и филиалите му за 2015 година: Бензин А95Н и дизелово гориво.

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2014-11-19 12:12:07
АОП номер: 00096-2015-0001статус: възложена

Доставка/покупка чрез лицензирана стокова борса на автомобилно гориво и консумативи за МПС за нуждите ЦСМП – Видин и филиалите му

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2014-11-19 12:12:07