ЦСМП - Търговище
  • Начало
  • Вътрешен конкурентен избор

Вътрешен конкурентен избор

страница 1 от 2
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти по РС №РД-11-163/29.03.2021 г. за нуждите на ЦСМП-Търговище.

Дата и час на публикуване: 2021-08-09 15:05:27
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти no Рамково споразумение PД 11-151/ 19.03.2021 за нуждите на ЦСМП-Търговище

Дата и час на публикуване: 2021-05-31 15:35:34
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти no Рамково споразумение PД 11-110/ 01.03.2021 за нуждите на ЦСМП-Търговище

Дата и час на публикуване: 2021-05-31 15:33:28
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти no Рамково споразумение PД 11-102/ 25.02.2021 за нуждите на ЦСМП-Търговище

Дата и час на публикуване: 2021-05-12 15:12:20
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти no Рамково споразумение № PД-11-62/01 .02.2021 г. за нуждите на ЦСМП-Търговище

Дата и час на публикуване: 2021-04-13 11:11:29