ЦСМП - Търговище
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 00101-2015-0001статус: възложена

Доставка на течни горива - дизелово гориво и бензин А-95 Н за автомобилите на ЦСМП- Търговище

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-07-15 15:00:00