ЦСМП - Търговище

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
статус: затворена

Избор на оператор на ваучери за храна и тониз. напитки на перс. на ЦСМП-Т-ще, раб. на 12ч. раб. ден при сум.изч.на

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2021-12-21 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2021-12-10 13:45:51
ID номер: 00101-2021-0001статус: възложена

„Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП -Търговище”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2021-07-26 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2021-07-15 15:19:29
статус: възложена

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за персонала на ЦСМП-Търговище

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2020-11-26 13:15:01
ID номер: 9093133статус: възложена

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП –Търговище

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-24 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-07 13:17:56
ID номер: 9088778статус: възложена

Техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка и монтаж на резервни части и консумативи на моторни превозни средства – санитарни автомобили на ЦСМП –

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-20 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-03 13:55:46