ЦСМП - Търговище

Публични покани

страница 1 от 2
ID номер: 9051089статус: приключена

Сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП-Търговище за срок от една календарна година

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-22 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-03-09 14:10:13
ID номер: 9049529статус: затворена

Сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП-Търговище за срок от една календарна година

Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-22 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-01-12 13:13:36
ID номер: 9049327статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки на персонала на ЦСМП –Търговище

Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-12-30 11:56:36
ID номер: 9046340статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Търговище

Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-13 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-30 11:22:11
ID номер: 9036369статус: приключена

Доставка,въвеждане в експлоатация,обучение за работа на персонала и поддържане гаранционо фабрично нови; 1брой преносим многофункционален апарат-дефибрилатор,

Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-02 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-11-21 15:00:00