ЦСМП - Търговище

Вътрешни правила

страница 1 от 2

BЪTPEШHИ ПPABИЛA ЗA ПPOBEЖДAHE HA ИHBEHTAPИЗAЦИЯ И БPAK B ЦСМП-TЪPГOBИЩE

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2022-11-10 10:55:42
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000203385669
Удостоверено време: 10.11.2022 10:55:42
Удостоверено време по UTC: 10.11.2022 08:55:42
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в ЦСМП-Търговище, в сила от 25.09.2020г.

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2020-10-01 16:45:20
Изтегли документУдостоверение за време
Номер на удостоверението за време: 4000133625675
Удостоверено време: 01.10.2020 16:45:20
Удостоверено време по UTC: 01.10.2020 13:45:20
Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

Изтегли удостоверение | 3атвори

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в ЦСМП-Търговище

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-06-13 16:37:00

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в ЦСМП Търговище

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-02-29 16:34:00

Вътрешни правила за поддържане Профил на купувача

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-02-29 16:34:00