ЦСМП - Търговище

Доставка на лекарствени продукти по РС №РД-11-163/29.03.2021 г. за нуждите на ЦСМП-Търговище.

Дата и час на публикуване: 2021-08-09 15:05:27
Документи
 • Покана до определени лица

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-08-09 15:05:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000157260359
  Удостоверено време: 09.08.2021 15:05:54
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2021 12:05:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект за ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2021-08-09 15:05:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000157260379
  Удостоверено време: 09.08.2021 15:05:57
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2021 12:05:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за комисия

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-08-24 13:14:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000158749467
  Удостоверено време: 24.08.2021 13:14:51
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2021 10:14:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-09-17 15:30:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000160845543
  Удостоверено време: 17.09.2021 15:30:19
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2021 12:30:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-09-17 15:30:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000160845557
  Удостоверено време: 17.09.2021 15:30:23
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2021 12:30:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-09-17 15:30:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000160845566
  Удостоверено време: 17.09.2021 15:30:27
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2021 12:30:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-09-17 15:30:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000160845576
  Удостоверено време: 17.09.2021 15:30:32
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2021 12:30:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до Фаркол АД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-09-17 15:30:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000160845584
  Удостоверено време: 17.09.2021 15:30:34
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2021 12:30:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до Дансон БГ ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-09-17 15:30:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000160845595
  Удостоверено време: 17.09.2021 15:30:37
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2021 12:30:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Фаркол

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-09-30 22:59:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161895543
  Удостоверено време: 30.09.2021 22:59:26
  Удостоверено време по UTC: 30.09.2021 19:59:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Дансон АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-10-01 16:24:58
  Дата и час на промяна: 2021-10-01 16:26:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000161957907
  Удостоверено време: 01.10.2021 16:26:13
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2021 13:26:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-10-05 22:40:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000162439578
  Удостоверено време: 05.10.2021 22:40:56
  Удостоверено време по UTC: 05.10.2021 19:40:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-10-27 15:09:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164497471
  Удостоверено време: 27.10.2021 15:09:49
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2021 12:09:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-10-27 15:10:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164497490
  Удостоверено време: 27.10.2021 15:10:03
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2021 12:10:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-10-27 15:10:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000164497534
  Удостоверено време: 27.10.2021 15:10:23
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2021 12:10:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Прикратяване на договор с Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-31 15:57:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173482200
  Удостоверено време: 31.01.2022 15:57:36
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2022 13:57:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Прикратяване на договор с Фаркол АД

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-31 15:58:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173482275
  Удостоверено време: 31.01.2022 15:58:09
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2022 13:58:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Прикратяване на договор с Дансон Бг

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-01-31 15:58:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000173482336
  Удостоверено време: 31.01.2022 15:58:33
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2022 13:58:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори