ЦСМП - Търговище

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
статус: възложена

Доставка чрез покупка на течни горива - дизелово гориво и бензин А-95 Н за нуждите на автомобилите на ЦСМП-Търговище

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2020-11-26 13:12:30
АОП номер: 00101-2019-0001статус: възложена

Доставка на течни горива - дизелово гориво и бензин А-95 Н за автомобилите на ЦСМП- Търговище

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2019-04-01 15:29:19
АОП номер: 00101-2016-0001статус: възложена

Доставка на течни горива - дизелово гориво и бензин А95 Н за автомобилите на ЦСМП-Търговище

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2016-12-19 14:21:00