ЦСМП - Смолян

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021г

Дата и час на публикуване: 2021-03-10 12:57:10
Документи
 • Покана по РС № РД-11-110/01.03.2021г с изх. № 25-17/10.03.2021г

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-03-10 12:58:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144347412
  Удостоверено време: 10.03.2021 12:58:41
  Удостоверено време по UTC: 10.03.2021 10:58:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договора

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-10 12:59:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144347461
  Удостоверено време: 10.03.2021 12:59:18
  Удостоверено време по UTC: 10.03.2021 10:59:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-24 08:44:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145500314
  Удостоверено време: 24.03.2021 08:44:50
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2021 06:44:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-24 08:44:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145500315
  Удостоверено време: 24.03.2021 08:44:53
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2021 06:44:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение на Възложителя

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-03-30 15:16:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145912493
  Удостоверено време: 30.03.2021 15:16:29
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2021 12:16:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор със Софарма Трейдинг

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2022-02-22 15:48:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000175644154
  Удостоверено време: 22.02.2022 15:48:29
  Удостоверено време по UTC: 22.02.2022 13:48:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Фьоникс Фарма

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2022-02-22 15:48:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000175644155
  Удостоверено време: 22.02.2022 15:48:31
  Удостоверено време по UTC: 22.02.2022 13:48:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка - Фьоникс Фарма

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2022-02-22 15:48:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000175644156
  Удостоверено време: 22.02.2022 15:48:34
  Удостоверено време по UTC: 22.02.2022 13:48:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка с Софарма Трейдинг

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2022-02-22 15:48:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000175644158
  Удостоверено време: 22.02.2022 15:48:37
  Удостоверено време по UTC: 22.02.2022 13:48:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор Фьоникс Фарма

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-02-22 15:48:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000175644163
  Удостоверено време: 22.02.2022 15:48:39
  Удостоверено време по UTC: 22.02.2022 13:48:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор - Софарма Трейдинг

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-02-22 15:48:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000175644169
  Удостоверено време: 22.02.2022 15:48:42
  Удостоверено време по UTC: 22.02.2022 13:48:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори