ЦСМП - Смолян
  • Начало
  • Вътрешен конкурентен избор

Вътрешен конкурентен избор

страница 1 от 2
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021г

Дата и час на публикуване: 2021-02-22 12:32:12
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021г

Дата и час на публикуване: 2021-02-22 12:27:43
вътрешен конкурентен избор

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021г

Дата и час на публикуване: 2021-02-22 12:21:53
вътрешен конкурентен избор

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Смолян: Dexamethasone по Обособена позиция №1 на Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020г. и Tramadol и Pethidine по Обособена

Дата и час на публикуване: 2020-10-19 09:15:52
вътрешен конкурентен избор

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане

Дата и час на публикуване: 2019-01-02 15:33:54