ЦСМП - Смолян
  • Начало
  • Вътрешен конкурентен избор

Вътрешен конкурентен избор

страница 1 от 1
вътрешен конкурентен избор

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Смолян: Dexamethasone по Обособена позиция №1 на Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020г. и Tramadol и Pethidine по Обособена

Дата и час на публикуване: 2020-10-19 09:15:52
вътрешен конкурентен избор

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане

Дата и час на публикуване: 2019-01-02 15:33:54
вътрешен конкурентен избор

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане" за нуждите на ЦСМП Смолян

Дата и час на публикуване: 2017-05-02 14:32:34