ЦСМП - Смолян

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9050459статус: възложена

Доставка на нови авточасти за нуждите на ЦСМП-Смолян

Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-17 15:00:00
ID номер: 9050220статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти; медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП-Смолян

Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-22 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-09 15:00:00