ЦСМП Смолян

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9074433статус: възложена

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ И АНТИСЕПТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-СМОЛЯН ПРЕЗ 2018г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-18 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-30 09:38:00
ID номер: 9072597статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна през 2018 г. за нуждите на ЦСМП-Смолян и филиалите му: Смолян, Златоград, Девин,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-15 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-31 14:44:47
ID номер: 9062558статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Смолян през 2017 година

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-06 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-03-22 15:00:00
ID номер: 9061036статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна през 2017г. за нуждите на ЦСМП Смолян и филиалите му:Смолян, Златоград, Девин, Рудозем, Чепеларе,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-15 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2017-01-31 15:00:00