ЦСМП - Смолян

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 909971статус: затворена

Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и антисептици за нуждите на ЦСМП Смолян през 2020г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-09 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-29 16:12:25
ID номер: 9097176статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи, дезинфектанти и антисептици за нуждите на ЦСМП Смолян през 2020г. по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-03 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-16 13:06:39
ID номер: 9096120статус: затворена

Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна през 2020г. за нуждите на ЦСМП Смолян и филиалите му: Смолян, Златоград, Девин,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2020-01-31 15:03:51
ID номер: 9094192статус: затворена

ДОСТАВКА НА АВТОЧАСТИ, ТЕКУЩ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА САНИТАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ЦСМП СМОЛЯН ПРЕЗ 2020Г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2019-11-04 12:16:57
ID номер: 9086886статус: възложена

„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ И АНТИСЕПТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП – СМОЛЯН ПРЕЗ 2019 ГОДИНА“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-05 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2019-03-21 15:03:13