ЦСМП - Смолян
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 00146-2016-0001статус: приключена

Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ЦСМП Смолян през 2016 г. чрез карти за зареждане на гориво с безналично разплащане, предоставени от изпълнителя и

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-03-25 11:41:42